Sinopsis

Sara akan bantu mengemas mainan di prasekolahnya, tetapi di rumah, tidak pula. Apabila Ibu meninggikan suara meminta Sara mengemas mainan dan krayonnya, Sara jadi marah dan mahu melarikan diri. Bolehkah nenek Sara, Nyai, menyelamatkan keadaan?

Synopsis

Sara will help to tidy up the toys at her preschool but not at home. When mom, Ibu, raises her voice asking Sara to keep her toys and crayons, Sara gets upset and wants to run away. Can grandma, Nyai, help to save the situation?