Disusun oleh Khairani Khalid

  • Sebuah kamus yang menggabungkan tiga bahasa – Bahasa Arab, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
  • Dilengkapi tulisan Jawi dan Rumi untuk Bahasa Melayu.
  • Ilustrasi berwarna untuk menarik minat dan memudahkan para pelajar mengenal serta memahami apa yang dipelajari.
  • Kosa Kata yang kebiasaan dan sering digunakan dalam percakapan seharian membantu proses mengingati yang lebih efektif.
  • Susunan Kosa Kata dikelaskan dalam kategori mengikut kumpulan dan jenis tertentu supaya lebih mudah difahami.