Tulisan : Mustofa Rahmandoost

Illustrasi : Ali Khodail

Terjemahan : Norhafifa Abdul Halim

Sebuah buku teka-teki yang boleh dicuba degan anak-anak kecil.