Mengandungi 192 perkataan baharu.

Pantas kenal suku kata, baca perkataan dan baca ayat. Untuk umur 4 tahun ke atas.